Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Pravidla Mizuno Neon Run 2024

Obecná pravidla

 • Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci tz. jsou registrování a platba je přijata na účet pořadatele online v řádném termínu. Pokud není kapacita závodu naplněna při online registraci le se registrovat a uhradit na místě.
 • Běžci mladší 12-ti let se mohou zúčastnit dospělých závodů po individuální domluvě s pořadatelem (dotazy@eventmedia.cz) a splnění ostatních podmínek.
 • Běžci do 15-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným Souhlasem odpovědného zástupce a splnění ostatních podmínek.
 • Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii dle roku narození.
 • Každý závodník při online registraci prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla závodu, souhlasí s nimi a během závodu se jimi bude řídit.
 • Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo čitelné pořadateli.
 • Startovní čísla jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se nevrací.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu bez nároku na vrácení startovného, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem, bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu nebo nebude dodržovat obecně uznávaná pravidla Fair play.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Pořadatel závodu zajišťuje pro účastníky závodu úschovnu věcí a převlékárnu.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • Pořadatel závodu neručí za tvoření front.
 • Občerstvení pro závodníky je poskytnuto v cíli.
 • Běh se psy je u nás vítán a to za podmínek: pes musí mít náhubek, krátké vodítko. Nesmí být uvázaný na běžeckém, dogtrekingovém ani jiném úvazku, který by běžci pomáhal. Je umístěn vždy na konci celého koridoru. Majitel nese veškerou zodpovědnost za svého psa a pořadatel nenese žádnou odpovědnost.
 • Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.
 • Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorech.
 • Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu a proběhnout všemi kontrolami. V případě porušení pravidel, může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit bez jakékoliv možnosti náhrady.
 • Závodník v průběhu závodu nesmí používat sluchátka s muzikou a musí dbát pokynů pořadatele.
 • Závodník souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu na televizních kanálech a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.

Registrace

 • K platné registraci se musí každý závodník zaregistrovat prostřednictvím online formuláře nebo pokud není naplněna kapacita závod, lse se registrova i v den závodu v registračním stanu v zázemí akce.
 • Vytvořená registrace slouží jako dočasná rezervace místa. Je platná až po přijetí platby na účet pořadatele. Prosím, věnujte pozornost určenému datumu v propozicích daného závodu.
 • Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu závodník nahrazuje písemný podpis na papírové přihlášce.
 • Registrace závodníka je platná až po připsání startovného na účet pořadatele v plné výši nejpozději 4 pracovní dny před samotnou akcí, a to buď bankovním převodem, platební kartou, voucherem, kartou benefity a.s. nebo kartou benefit. 
 • Kapacita závodu se určuje na základě uhrazených startovných a je rozhodující datum přijetí platby na účet pořadatele.

 • Online registrace, která nebude zaplacena do 10-ti dnů, se automaticky skryje ve startovní listině. Pokud bude zaplacena později, znovu se objeví na startovní listině. Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován.
 • Jakékoliv slevy na startovném lze využít pouze při online registraci.
 • Registrační poplatek zaplacený účastníkem je nevratný.
 • Počet startujících závodu je limitován na 2000 startujících.
 • Online změny v registracích (změna tratí, převod startovného na náhradníka) jsou možné pouze do 7 pracovních dní před každým závodem na e-mailu dotazy@eventmedia.cz, pokud není plný limit. Tato změna není zpoplatněna.
 • Změna na jiného závodníka (přepis startovného) či přepis na jinou trať v den konání akce - je pouze možná za 100 Kč poplatek ve stanu NOVÉ REGISTRACE a pokud není naplněn limit (Závodník s plnou mocí majitele registrace vyzvednete startovní balíček ve stánku předem uhrazených registrací. Vypíšete přihlášku a s tou se dostavíte na NOVÉ REGISTRACE, kde je proveden přepis nebo změna tratě za poplatek a popřípadě doplatek startovného)
 • Pokud se závodník nemůže účastnit závodu, startovné se nevrací a nelze ho převést na jiný závod.
 • Každý účastník závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Závod a startovní balíčky

 • Startovní balíčky si mohou účastníci vyzvednout v den závodu v registračním stanu dle programu akce.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
  Startovní balíček obsahuje:
  • Startovní číslo
  • Startovní tašku s dárky od partnerů
  • Svítící neonová tyč - svítivost až 12h 
  • Originální medaile NEON RUN pro každého v cíli
  • Slevy u našich partnerů
  • Doprovodný program
  • EXPO městečko před startem
  • Převlékárna a úschovna /batohy a tašky do velikosti 40x40x40cm
  • Bohaté občerstvení  v cíli
  • NARTES voda v cíli
  • Zdravotnická služba

 

 

Sdílet